ประชุมเตรียมการโครงการจัดกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการจัดกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พร้อมทั้งมีการบรรยายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการบรรยายสรุป เรื่อง "วางโครงร่าง สร้างอนาคต...กรมประชาสัมพันธ์” ให้แก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม