การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับสมบูรณ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ฉบับสมบูรณ์.pdf |


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar