การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับผู้บริหาร

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ฉบับผู้บริหาร.pdf |


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar