กิจกรรมเสวนา "เราและนาย" 89 ปี กรมประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเสวนา "เราและนาย" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 89 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

 

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รับทราบถึงปัญหา และแนวทางการพัฒนางานของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้แทนจากกลุ่มสื่อส่วนกลาง กลุ่มสื่อโทรทัศน์ส่วนภูมิภาค กลุ่มสื่อวิทยุส่วนภูมิภาค กลุ่ม ปชส. 76 จังหวัด และกลุ่มส่วนสนับสนุน นำเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนางาน รวมทั้งเรียนเชิญผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ตอบข้อซักถามและชี้แจงนโยบายการพัฒนางานของกรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar