อปส. มอบนโยบายกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการจัดกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พร้อมทั้งมีการบรรยายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการบรรยายสรุป เรื่อง "วางโครงร่าง สร้างอนาคต...กรมประชาสัมพันธ์” ให้แก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 กันยายน 2563


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar