ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยแนวคิด "ผลิตสื่อที่ใช่ ให้ชื่นใจไม่ช๊อตฟิล"

      กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักพัฒนานโยบายและแผน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยแนวคิด "ผลิตสื่อที่ใช่ ให้ชื่นใจไม่ช๊อตฟิล" ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 200 คนเข้าร่วมประชุม

      สำหรับการประชุมดังกล่าวได้เชิญวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการทีวีและคอนเทนต์จากบริษัท เฮดชอต ครีเอชั่น จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ "Storytelling Production ดี อยู่ที่วิธีการเล่าเรื่อง" เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้พัฒนาการผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีคุณภาพคุ้มค่างบประมาณและเป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar