“กรมประชาสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ (7 มิถุนายน 2566) นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ และคณะ เดินทางเข้าพบ ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวสุวรรณี วังกานต์​ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนางนันทาฉวี หงษ์นุสนธิ์​​ ผู้อำนวยการกอง​​สถิติสาธารณมติ เพื่อมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณในโอกาสที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการสำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 แล้วส่งผลการสำรวจดังกล่าวให้กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้รับชมและรับฟังต่อไป

********************************


image รูปภาพ
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar