ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและขยายผลนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศ

สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง "นโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศ" เพื่อนำผลสำรวจไปใช้พัฒนา ปรับปรุง แนวทางการประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวต่อไป โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม หรือ คลิกลิงก์ที่นี่ >>  https://forms.gle/3VuYetpVw5EoLFP68 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

************************************


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar